Hned to bude...
Zatím se naučte slovíčko:
able - schopný
Domů > Blog > Online konverzace: Christmas & Winter

Online konverzace: Christmas & Winter

Útulná a příjemná konverzace ve dvojicích z pohodlí vašeho domova, na kterou se můžete připravit? Takhle přesně online konverzace v Jazyko.cz vypadají. Pojďte se podívat na slovíčka a materiály z tématu Christmas & Winter a pak se rovnou přihlašte na konverzaci 5.12.v 19:00. My vám vaši angličtinu pomůžeme rozhýbat, abyste mohli komunikovat sebevědomě a bez rozpaků.

 

Jak probíhají online konverzace v Jazyko.cz?

Konverzace jsou

 1. Stáhnete si materiály a pracovní listy.
 2. Procvičíte si slovní zásobu.
 3. Zopakujete/naučíte se gramatiku, kterou budete potřebovat.
 4. Promyslíte si, co chcete říct, abyste pak už mohli přemýšlet jen a jen nad angličtinou a ne nad obsahem.
 5. Připojíte se na Zoom. Pouze kliknete na odkaz v mailu a pak povolíte Zoomu přístup k mikrofonu (Join with audio/Allow audio) anebo si do telefonu stáhnete Zoom apku a zase jen kliknete na odkaz. Je dobré mít kvalitní wi-fi připojení nebo se klidně připojit přes kabel.
 6. Po úvodu vám zadám otázku z pracovního listu a rozdělím vás do dvojic, kde pár minut konverzujete. Pak si jdete popovídat s někým jiným na stejné nebo další téma. Během lekce většinu času pracujete ve dvojicích.
 7. Po skončení lekce vám v PDF formátu pošlu záznam nových slovíček a frází, které všem studentům během konverzace dělaly problémy.

Tak pojďme na to! Téma nadcházející konverzace je Christmas & Winter.

 

Slovíčka

Nejdříve si několikrát projděte slovíčka.

LoadingNačítám cvičení
LoadingNačítám cvičení
LoadingNačítám cvičení
LoadingNačítám cvičení
LoadingNačítám cvičení

 

Gramatika

K tomuto tématu budete potřebovat vazby, které vyjadřují opakovanou aktivitu nebo zvyk v přítomnosti a v minulosti.

 • Nejdříve si stylem pokus/omyl udělejte cvičení.
 • Pak si pročtěte tabulku.
 • Potom vlítněte na cvičení znovu.

 

Cvičení 1

Vyberte nejlepší možnost.

 1. I Christmas presents in advance. I hate crowded shops and the Christmas hysteria.
 2. I Christmas when I was a kid.
 3. We the tree in the morning and then we for a walk.
 4. I about whether my family will like the presents I got them.
 5. I all Christmas arrangements by myself. My husband just doesn’t give a damn about this holiday and he irritable.
 6. Now I am a mum, I any presents only for my personal use. I kitchen and baby stuff, you know, the sort of thing everyone uses. But I guess it’s normal.
 7. I Christmas but now it is my favourite holiday.
 8. I can’t stand my sister-in-law. She for hours about her dog and let him eat the food off the table.

Vyplňte prosím všechny odpovědi
Správně 0% (0 / 0)

 

Cvičení 2

Doplňte chybějící slova ve správném tvaru. Někdy je více správných možností.

USED TO – DIDN’T USE TO – USUALLY – BE USED TO – WOULD

When I was I kid I used to would love winter and Christmas time, especially when there was enough snow to go and play outdoors. Me and my mum used to would make several kinds of cookies. My dad used to would go and get the carp and a Christmas tree. Then the carp spent his last days in our bathtub. I used to love playing with it and I usually gave it a name, although I knew what terrible fate awaited him. As I spent a lot of my childhood at my grandma’s farm I was used to helping my dad with killing and cleaning the carp (as well as rabbits and chicken), and as a reward I usually got the swim bladder which I called a balloon. I didn’t use to think it was disgusting but now I can’t believe I found it fascinating.

Doplňte prosím všechna volná pole
Správně 0% (0 / 0)

 

Cvičení 3

Přetáhněte k sobě správné poloviny vět.
I tend
He is used to
I got
I usually
I used
I didn’t
walking a lot.
to make silly mistakes when I speak English.
used to using the new equipment.
buy presents just before Christmas.
to play tennis. But now I don’t.
use to be very fit.
Správně 0% (0 / 0)

 

Gramatický přehled

Přítomnost

Minulost

USUALLY, ALWAYS atd.

 • I usually bake Christmas cookies. Obvykle peču vánoční cukroví.

 • I always bake Christmas cookies. Vždycky peču vánoční cukroví.

USUALLY, ALWAYS atd.

 • I usually baked Christmas cookies. Obvykle jsem pekla vánoční cukroví.

 • I always baked Christmas cookies. Vždycky jsem pekla vánoční cukroví.

TEND TO = mít tendenci

 • I tend to overplan everything. Mám tendenci vše až moc plánovat./Vše většinou až moc plánuji.

 • I tend to go for a walk after work. Po práci chodívám na procházku.

USED TO = dělávala jsem, ale teď už to nedělám - opakovaná aktivita pouze v minulosti

 • I used to overthink everything. Dřív jsem vše až moc promýšlela (ale teď už ne).

 • I used to go for a walk after work. (Chodívávala jsem po práci na procházky (ale teď už ne).

 • I didn't use to believe in myself. Nevěřívávala jsem v sebe (ale teď už ano).

 • Did you use to like Michal David? Mívala jsi (v minulosti) ráda Michala Davida?

POZOR!

Po této vazbě se používá vždy sloveso a je v infinitivu s TO.

WILL - pro opakované chování a zvyky. Často takto vyjadřujeme kritiku a naštvání.

 • My son will spend hours at the computer. Můj syn tráví hodiny u počítače (a mě to štve).

 • He will never put away the dishes. On nikdy nesklidí nádobí (a mě to štve).

 • They will spend hours talking.            Často tráví hodiny mluvením.

WOULD = stejné jako USED TO, ale nelze použít pro stavy, pouze pro aktivity.

 • I would get up early and go jogging.      Vstávávala jsem brzy a šla běhat (ale teď už ne).

 • I would like Michal David. v této větě WOULD použít nelze. Musíme použít USED TO: I used to like ...

POZOR!

Po této vazbě se používá vždy sloveso a je BEZ infinitivu TO.

BE USED TO = být zvyklý

 • I am used to getting up early.  Jsem zvyklý vstávat brzy.

 • We are used to stress. Jsme zvyklí na stres.

 • I am not used to such cold. Nejsem zvyklý na takovou zimu.

POZOR!

Po této vazbě se používá buď sloveso s -ING nebo postatné jméno.

WAS/WERE USED TO = byl jsem zvyklý

 • I was used to getting up early. Nebyla jsem zvyklá vstávat brzy.

 • We were used to stress. Byli jsme zvyklí na stres.

 • I wasn't used to such cold. Nebyla jsem zvyklá na takovou zimu.

GET USED TO = zvyknout si, zvykat si

 • I am getting used to getting up early. Zvykám si vstávat brzy.

 • It takes time to get used to the accent. Chce to čas, než si člověk zvykne na ten přízvuk.

POZOR!

Tato vazba ze většinou používá v přítomném průběhovém čase, protože je to proces. Výjimkou budou vazby jako It takes time atd.

GOT USED TO

 • We got used to the stress. Zvykli jsme si na ten stre

 • I have got used to the cold. Už jsem si zvykla na tu zimu.

 

Pracovní listy

Stáhněte a vytiskněte si pracovní listy a promyslete si své odpovědi. Zkuste v nich použít co nejvíce nových slovíček, frází a gramatiky.

Budu se na vás 5.12.2022 těšit! 

Stáhněte si pracovní listy